ҹ͹ Tel. 084 840-5580 ,service@mrskaew.com 63/11 3 .ҵ˹ѡ .ê .û 73120  
ҾԹ

ǴԹ
   - งานไม้/ตุ๊กตา
   - ดาลล๊อคประตู ทองเหลือง
   - ทองแดง
   - ทองเหลือง
   - โลหะ
   - ก๊อกน้ำทองเหลือง
   - มือจับ ทองเหลือง
   - ขอสับ ทองเหลือง
   - บานพับทองเหลือง
   - กลอนล็อคประตู ทองเหลือง
   - ขอแขวน ทองเหลือง
   - ตัวอักษร ทองเหลือง
   - ตัวเลข ทองเหลือง
   - แกนทิชชู่ ทองเหลือง
   - ราวแขวนผ้า ทองเหลือง
   - ที่วางสบู่ทองเหลือง
   - ตุ๊กตาออมสิน แรดมั่งคั่ง
   - ที่ใส่กระดาษทิชชู่ Big Bum
   - ที่ใส่กระดาษทิชชู่ Sexy Woman
   - ที่ใส่กระดาษทิชชู่ Handsome Man
   - ที่ใส่กระดาษทิชชู่ น้องหมาน่ารัก
 
 
 


 
Թ
Ҥ / ҷ
 
ӹǹ
/ ҷ
 
ҾԹ
มือจับลิ้นชักลายดอกทานตะวันเล็ก
100.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปลิงกอลิล่า
900.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปช้างนั่ง
0.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปปลาโลมา
620.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปงู
0.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง ลายพระอาทิตย์
0.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทอเหลือง รูปกระต่ายฝรั่ง
750.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทอเหลือง รูปแมวอ้วน
850.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปหมาการ์ตูน
750.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปหมูหมวก
590.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปกระรอก
690.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนรูปทองเหลือง นกกระจิบ
650.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ลายดอกลีลาวดี
395.00
 
 
0.00
 
ที่วางสบู่ทองเหลือง รูปใบไม้ป้อม
440.00
 
 
0.00
 
ที่วางสบู่ทองเหลือง รูปหอย
440.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(สั้น) รูปนก
840.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(สั้น) รูปใบตำลึง
740.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(สั้น) รูปไก่โต้ง
980.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(สั้น) รูปหมูยิ้ม
740.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น (ยาว) รูปแพะ
990.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำ ทองเหลือง แขนยื่น รูปลูกตีนเป็ดน้ำ
920.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น (ยาว) รูปแมวอ้วน
920.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น (ยาว) รูปหอยทาก
920.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำ ทองเหลือง แขนยื่น(สั้น) รูปเขียด เล็ก
850.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปช้างก้านกล้วย
690.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง นกกระจอก
930.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปดอกชบา
850.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปเขียด
1,250.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปช้างก้านกล้วย
890.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปไก่โต้ง
850.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปม้า แบบการ์ตูน
690.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปลูกตีนเป็ด
620.00
 
 
0.00
 
ดาลประตูกลมเรียบ เล็ก
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ น้องหมาน่ารัก 03
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ น้องหมาน่ารัก 02
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ น้องหมาน่ารัก 05
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ น้องหมาน่ารัก 06
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ น้องหมาน่ารัก 07
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 04
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 09
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 03
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 02
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Sexy Woman 10
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Handsome Man 03
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Handsome Man 01
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Handsome Man 05
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Handsome Man 04
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Handsome Man 02
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 05
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Sexy Woman 01
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 08
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 06
350.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ Sexy Woman 06
390.00
 
 
0.00
 
ที่ใส่ทิชชู่ รูปก้น 01
350.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R12
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R11
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R10
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R09
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R08
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R07
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R06 สีทองแดง
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R05 สีเงิน
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R04
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R02
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R03
299.00
 
 
0.00
 
ออมสิน แรด R01
299.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปดอกลีลาวดี
750.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปไก่โต้ง
1,150.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปไก่ใหญ่
1,150.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปม้า
1,150.00
 
 
0.00
 
แกนทิชชู่ ทองเหลือง รูปนกหัวขวาน
1,150.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายกระดุม
90.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ทรงเบรคมือ
140.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ฐานแหลม
120.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ฐานรี เล็ก
80.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ฐานรี ใหญ่
120.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปดอกดอกไม้มน
120.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายดอกไม้ 3 ชั้น
550.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง แบบทรงฉาก
120.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ฐานรูปหัวใจ
140.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนทองเหลือง ฐานแหลม แบบพับได้
140.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายผีเสื้อ (ขายเป็นคู่)
1,500.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปใบไม้
90.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปเต่า
120.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปผีเสื้อ
70.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปดอกลีลาวดี
90.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปปลา เล็ก
70.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(ยาว) รูปกระจอก
990.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(ยาว) รูปดอกชบา
920.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำเหลือง แขนยื่น(ยาว) รูปปลาดาวสีเขียว
850.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง แขนยื่น(ยาว) รูปดอกลีลาวดี
850.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว Z
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว Y
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว X
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว W
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว V
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว U
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว T
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว S
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว R
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว Q
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว P
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว O
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว N
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว M
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว L
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว K
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว J
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว I
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว H
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว G
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว F
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว E
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว D
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว C
150.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว B
150.00
 
 
0.00
 
เครื่องหมาย ขีด ทองเหลือง
100.00
 
 
0.00
 
ตัว Slash ทองเหลือง
120.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 9 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 8 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 7 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 6 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 5 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 4 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 3 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 2 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 1 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายมงกุฎ
320.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปเม็ดมะยม เล็ก
80.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายฉลุ เล็ก
480.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปดอกกล้วยไม้
90.00
 
 
0.00
 
กลอนลูกศร
120.00
 
 
0.00
 
ขอสับทองเหลือง ลายเกลียว เล็ก
0.00
 
 
0.00
 
ขอสับทองเหลือง ลายเกลียว กลาง
0.00
 
 
0.00
 
มือจับลิ้นชักทองเหลือง ลายก้นหอย เล็ก
70.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง แบบหัวแหลม
1,650.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายใบโพธิ์ เล็ก
1,400.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายก้นหอย เล็ก
250.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายดอกบัว เล็ก
480.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายพระอาทิตย์ กลาง
690.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายพระอาทิตย์ เล็ก
480.00
 
 
0.00
 
ดาลประตูทองเหลือง ลายแมงทับ
500.00
 
 
0.00
 
กลอนทองเหลือง มีลวดลาย
200.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายถ้วยทอง
600.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง เม็ดกระดุม
120.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปวัวตัวผู้
690.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปกระต่ายฝรั่ง .
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปไก่ เล็ก
620.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปกระต่ายบิน
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปสุนัข เล็ก
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปปลาทอง
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปดอกลีลาวดี เล็ก
390.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปดอกพุดพิชญา
390.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปปลาดาว
550.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปเม็ดมะยม ใหญ่
150.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง มีฐาน แบบไม่ทำเก่า
800.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง ลายดอกทานตะวัน
480.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูบานเฟี้ยม ทองเหลือง แบบกลม
150.00
 
 
0.00
 
ดาลหยักหมุนล็อค
350.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปหอยกาบ
1,000.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง ลายไทย ใหญ่
690.00
 
 
0.00
 
ขอแขวน 2 แง่งฐานหัวใจ
100.00
 
 
0.00
 
อักษรภาษาอังกฤษ ทองเหลือง ตัว A
150.00
 
 
0.00
 
หมายเลข 0 ทองเหลือง
150.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปหัวหมู
1,500.00
 
 
0.00
 
กลอแบนหนา
220.00
 
 
0.00
 
กลอนล็อคหีบ
550.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปหัวสิงห์ยักษ์
4,200.00
 
 
0.00
 
กลอนลูกศร ใหญ่
180.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายใบไม้
480.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง ลายดอกไม้
480.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปปลา ใหญ่
150.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปผีเสื้อ (แบบใหม่)
80.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปปลาดาว
80.00
 
 
0.00
 
ขอสับทองเหลือง ฐานเหลี่ยม
180.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง โค้งเรียบ
120.00
 
 
0.00
 
ดาลประตูกลมเรียบ ใหญ่
550.00
 
 
0.00
 
ดาลประตูลายจีน
1,250.00
 
 
0.00
 
กลอนแบนยาว
1,350.00
 
 
0.00
 
กลอนแบน ขนาดใหญ่
750.00
 
 
0.00
 
ขอสับทองเหลือง ลายเกลียว ใหญ่
0.00
 
 
0.00
 
ขอสับทองเหลือง ธรรมดา ใหญ่
220.00
 
 
0.00
 
ขอสับทองเหลือง ฐานรี
380.00
 
 
0.00
 
ขอแขวน 2 แง่ง
80.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง ครึ่งวงกลมซ้าย-ขวา
850.00
 
 
0.00
 
บานพับทองเหลือง
250.00
 
 
0.00
 
สายยู
690.00
 
 
0.00
 
ดาลประตูเหลี่ยม
850.00
 
 
0.00
 
ขอแขวนสตรอว์เบอรี่
100.00
 
 
0.00
 
ขอใส่กุญแจทองเหลือง
140.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง ลายดอกไม้เล็ก
250.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลืองแบบครึ่งวงกลม
690.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง แบบหัวแหลม ใหญ่
2,800.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง รุ่นคลาสิค
9,500.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง แบบเรียบ
1,500.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง ลายหัวสิงห์ จิ๋ว
180.00
 
 
0.00
 
มิอจับทองเหลือง รูปหัวช้าง
480.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายใบโพธิ์ ใหญ่
2,200.00
 
 
0.00
 
มือจับลิ้นชักทองเหลือง จิ๋ว
40.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายก้นหอย ใหญ่
450.00
 
 
0.00
 
มุมโต๊ะทองเหลือง
120.00
 
 
0.00
 
มือจับลิ้นชักทองเหลือง รูปดอกไม้
90.00
 
 
0.00
 
มือจับลิ้นชักรูปดอกไม้กลม
250.00
 
 
0.00
 
มือจับหัวม้า
1,800.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูหูโค้ง
450.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง แบบห่วง ใหญ่
520.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง รูปหัวสิงห์ พร้อมที่เคาะ
1,400.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายดอกบัว ใหญ่
690.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายเมล็ดแตงโม
690.00
 
 
0.00
 
มือจับประตู ทองเหลือง ลายดอกไม้
690.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูทองเหลือง ลายฉลุ ใหญ่
690.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง ลายดอกไม้
70.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง รูปหอย
360.00
 
 
0.00
 
มือจับ ทองเหลือง รูปไก่
120.00
 
 
0.00
 
มือจับประตูลายพระอาทิตย์ ใหญ่
900.00
 
 
0.00
 
มือจับทองเหลือง (โปเต้)
210.00
 
 
0.00
 
มือจับลิ้นชักทองเหลือง ลายดอกไม้
180.00
 
 
0.00
 
เหยือกทองแดง เขาสัตว์
7,200.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปหอยทาก
620.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปดอกลีลาวดี
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปม้า
850.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปปลาปั๊กเป้า
620.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปเต่า
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปสุนัข
690.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปนกกระจิบ
690.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปตะพาบ
690.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปชบาใหญ่
620.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปคางคก
590.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปเขียด
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปไก่ใหญ่
850.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปกบ
550.00
 
 
0.00
 
ก๊อกน้ำทองเหลือง รูปลิง
690.00
 
 
0.00
 
 
   

ҾԹ ( 0 )
  Թ
Ҥ / ҷ
  ӹǹ
/ ҷ
 
           
 
 
0.00
ҷ
ҨѴ (ไปรษณีย์(EMS))
0.00
ҷ
 
Ҥط
0.00
ҷ

 

͡ѺѴԹ
Թ  
س :
:
:
ѧѴ :
ɳ :
Tel :
E-mail :

**ҡ繷ǡѹͧ͡żѺԹ
ѺԹ
س :
:
:
ѧѴ :
ɳ :
Tel :
E-mail :
͡Ҥ÷ҹдǡ㹡êԹ
ا෾
ا
¾ҳԪ
ԡ

سö͹ԹҹҤ㹷ҧ͡سдǡ Ҩ ͹ҹ ATM , ͹ҹҤ , ԡ internet-banking ͧиҤ


µ͡õǨͺ êԹɷȹ Фѡҹ͹Թ¹Ф